The best bookmaker bet365

Дървен материал от www.emsien3.com

Anunturi

Liste locuri de munca:

 

 

 

 

 

ANUNT DE PARTICIPARE

 

SC ATICA CHEMICALS SRL, cu sediul in localitatea Rm. Valcea, str. Cazanesti, nr.202, judet Valcea, telefon/fax 0250 734979, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., invita sa se depuna oferta in scopul atribuirii acordului-cadru pentru: “Servicii de catering in cadrul proiectului IFCA-Informare, consiliere, formare, angajare pentru persoane aflate in cautarea unui loc de munca in regiunea SV Oltenia, Contract POCU/298/3/14/121507”- CPV 55520000-1

1. Adresa la care se transmit ofertele: localitatea Rm. Valcea, str. Cazanesti,

nr.202, judet Valcea, telefon/fax 0250 734979, persoana de contact: Zaharia Corina

2. Adresa la care se deschid ofertele: localitatea Rm. Valcea, str. Cazanesti,

nr.202, Valcea

3. Procedura de atribuire aleasă: PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ PROPRIE pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acorduri-cadru şi pentru organizarea de

concursuri de soluţii ce privesc achiziţii publice ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mare decat pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (5) si mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

4. Categoria şi descrierea serviciului: Categoria serviciilor: anexa nr. 2 la Legea 98/2016 - Servicii sociale administrative, servicii de invatamant, servicii de sanatate si servicii culturale. Serviciul solicitat are ca obiect: Servicii de catering in bune conditii a programelor de formare profesionala organizate de catre SC ATICA CHEMICALS SRL in proiectul IFCA - Informare, consiliere, formare, angajare pentru persoane aflate in cautarea unui loc de munca in regiunea SV Oltenia, Contract POCU/298/3/14/121507, pentru un numar de 3.192 portii.

5. Durata contractului: 14 luni, respectiv 26.10.2018 - 31.12.2019

6. Limba în care trebuie redactate ofertele: romana

7. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 60 zile

8. Valoarea estimata: 9.17 lei/portie; valoarea totala estimata fara TVA a intregului acord cadru este de: 29.270,64 RON

9. Criteriul de atribuire a contractului: Pretul cel mai mic

10. Conditii tehnice minimale: conform Fisa de achizitie;

11. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 25.10.2018, ora 10:00;

12. Data si ora sedintei de deschidere 25.10.2018, ora 10:10;

13. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: www.aticachemicals.ro

14. Termenele de solicitare si de raspuns la clarificari: 17.10.2018/ 20.10.2018.

 

2. ANEXE ACHIZITIE CATERING

3. Caiet de sarcini servicii catering

4. Fisa de date servicii catering

5. Anunt atribuire

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com

DMC Firewall is a Joomla Security extension!