The best bookmaker bet365

Дървен материал от www.emsien3.com

Anunturi

Liste locuri de munca:

 

 

 

 

 

ANUNT DE PARTICIPARE

 

SC ATICA CHEMICALS SRL, cu sediul in localitatea Rm. Valcea, str. Cazanesti, nr.202, judet Valcea, telefon/fax 0250 734979, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., invita sa se depuna oferta in scopul atribuirii acordului-cadru pentru: “Servicii de catering in cadrul proiectului IFCA-Informare, consiliere, formare, angajare pentru persoane aflate in cautarea unui loc de munca in regiunea SV Oltenia, Contract POCU/298/3/14/121507”- CPV 55520000-1

1. Adresa la care se transmit ofertele: localitatea Rm. Valcea, str. Cazanesti,

nr.202, judet Valcea, telefon/fax 0250 734979, persoana de contact: Zaharia Corina

2. Adresa la care se deschid ofertele: localitatea Rm. Valcea, str. Cazanesti,

nr.202, Valcea

3. Procedura de atribuire aleasă: PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ PROPRIE pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acorduri-cadru şi pentru organizarea de

concursuri de soluţii ce privesc achiziţii publice ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mare decat pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (5) si mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

4. Categoria şi descrierea serviciului: Categoria serviciilor: anexa nr. 2 la Legea 98/2016 - Servicii sociale administrative, servicii de invatamant, servicii de sanatate si servicii culturale. Serviciul solicitat are ca obiect: Servicii de catering in bune conditii a programelor de formare profesionala organizate de catre SC ATICA CHEMICALS SRL in proiectul IFCA - Informare, consiliere, formare, angajare pentru persoane aflate in cautarea unui loc de munca in regiunea SV Oltenia, Contract POCU/298/3/14/121507, pentru un numar de 3.192 portii.

5. Durata contractului: 14 luni, respectiv 26.10.2018 - 31.12.2019

6. Limba în care trebuie redactate ofertele: romana

7. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 60 zile

8. Valoarea estimata: 9.17 lei/portie; valoarea totala estimata fara TVA a intregului acord cadru este de: 29.270,64 RON

9. Criteriul de atribuire a contractului: Pretul cel mai mic

10. Conditii tehnice minimale: conform Fisa de achizitie;

11. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 25.10.2018, ora 10:00;

12. Data si ora sedintei de deschidere 25.10.2018, ora 10:10;

13. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: www.aticachemicals.ro

14. Termenele de solicitare si de raspuns la clarificari: 17.10.2018/ 20.10.2018.

 

2. ANEXE ACHIZITIE CATERING

3. Caiet de sarcini servicii catering

4. Fisa de date servicii catering

5. Anunt atribuire

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd